หวยออนไลน์ UFABET กับอนาคตของธุรกิจคาสิโนเอเชีย (1)

หวยออนไลน์ UFABET ในปัจจุบัน ภาพลักษณ์ด้านลบต่าง ๆ ของบ่อนการพนันก็เปลี่ยนไป เช่น เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย นักการเมืองและนักลงทุนจะใช้คำว่า “การ บันเทิงคาสิโน” หรือ “เกมพนัน” แทนคำว่า “บ่อนการพนัน”

ธุรกิจUFABETที่เดิมเคยดำเนินการโดยพวกมิจฉาชีพ หรืออาศัยเงินที่มาจากธุรกิจใต้ดิน ก็กลายมาเป็นธุรกิจที่บริหารงานโดยคนที่เรียนจบด้าน MBA และมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บริษัทตรวจสอบบัญชี PwC เคยมีรายงานว่า ในปี 2009 หวยออนไลน์ UFABET และบ่อนคาสิโนในสหรัฐฯ มีรายได้สูงถึง 57 พันล้านดอลลาร์ และในเอเชีย 21 พันล้านดอลลาร์ พวกนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จึงบอกว่า นับวัน รายได้จากลอตเตอรี บ่อนคาสิโน และการพนันUFABETถูกกฎหมายอื่นๆ จะแซงหน้ารายได้ของธุรกิจบันเทิงอื่น ๆ

ในสหรัฐอเมริกา เมื่อนักการเมืองท้องถิ่นต้องการให้มลรัฐของตัวเองอนุญาตให้มีบ่อนคาสิโน UFABET369 บอลเต็ง ขึ้นมา ก็มักจะพูดถึงตัวอย่างการเติบโตที่รวดเร็วของเมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา ที่ความเจริญมาจากเศรษฐกิจการพนัน ปีหนึ่งมีเงินลงทุนใหม่ ๆ เข้าไปหลายพันล้านดอลลาร์

แต่คาสิโนของลาสเวกัสมีกำเนิดและเติบโตขึ้นมาในสภาพทางภูมิศาสตร์และ เศรษฐกิจ ที่แตกต่างจากบ่อนคาสิโนในปัจจุบัน ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง คาสิโนในลาสเวกัสถูกกฎหมายมาตั้งแต่ปี 1931 และตั้งขึ้นมาในพื้นที่ทะเลทรายที่แทบไม่มีคนอาศัยหรือมีเศรษฐกิจต่างๆ ของท้องถิ่นเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้

บ่อนคาสิโน ในลาสเวกัสเป็นธุรกิจถูกกฎหมายมาตั้งแต่ปี 1931 ทำให้การพนันเหมือนเป็นการส่งออกธุรกิจบริการอย่างหนึ่ง แบบเดียวกับการท่องเที่ยวในทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนซ่อนเร้นของการพนันแบบบ่อนคาสิโนมีปรากฏ ให้เห็นหลายอย่าง เช่น เงินที่เหลือใช้จำนวนมากของผู้บริโภคในท้องถิ่นถูกดึงเข้าไปสู่แหล่งการพนัน UFABET369 บอลเต็ง แทนที่จะถูกนำใช้จ่ายในกิจกรรมเศรษฐกิจอื่นๆ ของท้องถิ่น เช่น โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

บ่อนคาสิโนที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความมั่งคั่งใหม่ ๆ แต่อาศัยเงินเหลือใช้ของคนท้องถิ่นจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า การกินเนื้อตัวเองของชุมชน หรือ Cannibalization สภาพแบบเดียวกับบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ 2 อย่างที่แข่งกันเอง ถ้าผู้บริโภคซื้อสินค้าอย่างหนึ่ง ก็ไม่ซื้ออีกอย่างหนึ่ง

เมื่อเกิดบ่อนคาสิโน และ หวยออนไลน์ UFABET ขึ้นในลาสเวกัส อุตสาหกรรมหลักของรัฐเนวาดา คือ การทำเหมืองแร่และการเลี้ยงวัว รัฐเนวาดาจึงไม่มีเงินที่จะไปสนับสนุนธุรกิจคาสิโน อุตสาหกรรมดั้งเดิมพวกนี้ก็ไม่ใช่แหล่งที่คนท้องถิ่นจะใช้จ่ายเงิน เงินที่ไหลเข้าสู่บ่อนคาสิโนจึงไม่ใช่เงินที่หันเหจากธุรกิจอื่น ๆ ในท้องถิ่น

แต่เป็นเงินที่มาจากUFABETนักท่องเที่ยวจากต่างรัฐใช้หมดไปกับการพนันเงินพวกนี้ก็กลับมาหมุนเวียนอยู่ในท้องถิ่น เช่น รายได้ของคนงานในบ่อนคาสิโนถูกนำมาใช้จ่ายในท้องถิ่น หรือบ่อนคาสิโน UFABET369 บอลเต็ง ซื้อบริการต่าง ๆ จากบริษัทในท้องถิ่น การหมุนเวียนของเงินจากกิจกรรมในลักษณะนี้เป็นกระบวนการที่นักเศรษฐศาสตร์ เรียกว่า Multiplier Effect

บ่อนคาสิโนของลาสเวกัสยังมีความได้เปรียบในแง่ที่ว่าเนวาดาเป็นรัฐแรกที่คาสิโนเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ทำให้เนวาดาผูกขาดธุรกิจ UFABET369 บอลเต็ง มานานถึง 50 ปี ก่อนที่เมือง Atlantic รัฐนิวเจอร์ซีจะเปิดให้มีบ่อนคาสิโนขึ้นมาในปี 1978

การผูกขาดเรื่องการพนันUFABETที่ชอบด้วยกฎหมายรัฐเดียวในสหรัฐ ฯ ทำให้การพนันเหมือนกับเป็นธุรกิจส่งออกด้านบริการของรัฐเนวาดา ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเล่นการพนัน จะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างรัฐนักท่องเที่ยวจากต่างรัฐพวกนี้

หากมีปัญหาเกิดขึ้นติดตามมาจากการเล่นพนันUFABETจนหมดเนื้อหมดตัว คนพวกนี้ก็นำปัญหากลับไปยังรัฐที่ตัวเองอาศัยอยู่ ไม่ได้ทิ้งไว้ในรัฐเนวาดา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการตกงาน หรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เพราะหนี้สินจากการพนัน